WEBSITE CÁ NHÂN
Nhóm nghiên cứu và ứng dụng phần mềm - Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
các trang web trên được thiết kế dựa trên hệ thống quản lý học tập Moodle
Đà Nẵng, 2010
CÁC KHOA
Trang Web học tập của các khoa
đang trong giai đoạn thử nghiệm,
không khỏi mắc phải sai sót.
Mọi góp ý xin gởi theo địa chỉ:
tkduc@dce.udn.vn
Xin chân thành cám ơn
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO MỚI
Đề nghị Admin, giáo
vụ và thư ký văn
phòng khoa hằng tuần
vào thăm phòng Giáo trình để
biết thêm thông tin các khóa
học sẽ mở, các bài học...