Trang chủ: VĂN HÓA VIỆT - SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH BẢO VỆ TỔ QUỐC
Hình của Khoa Địa lý
VĂN HÓA VIỆT - SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH BẢO VỆ TỔ QUỐC
Bởi Khoa Địa lý - Thursday, 15 May 2014, 11:30 AM
 
Suốt nhiều ngày qua, từ già tới trẻ, từ trí thức đến người nông dân ai ai cũng thể hiện rất rõ lòng yêu nước trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Hàng trăm cuộc tuần hành, mít tinh, hội thảo thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm lớn của toàn dân tộc, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Không chỉ trong nước, kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài cũng có nhiều việc làm thiết thực hướng về Tổ quốc, nói lên tiếng nói của lòng mình, thể hiện khát vọng hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển. Những hành động, việc làm ấy là sự tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đang được các tầng lớp nhân dân phát huy cao nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Và cũng chính từ giá trị văn hóa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định rất rõ chủ trương, quan điểm: Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giải quyết những vấn đề tranh chấp trên cơ sở pháp luật quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta dù ở thời kỳ lịch sử nào cũng luôn là cuộc đấu tranh chính nghĩa, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm chính là “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Truyền thống văn hóa ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng gìn giữ, phát huy trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật trong giá trị văn hóa ấy chính là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng, muôn người như một, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trân trọng ghi nhận tình cảm yêu nước thiết tha của các tầng lớp nhân dân những ngày qua, chúng ta cũng kịch liệt phản đối những hành động quá khích của một số người. Những hành động đó đi ngược lại quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, chúng ta sẽ kiên quyết sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp nước ta và luật pháp quốc tế để bảo vệ. Quan điểm nhất quán của chúng ta là kiên trì, mềm dẻo, đấu tranh kiên quyết, thông qua các biện pháp hòa bình chứ không phải bằng những hành động quá khích, vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, vừa làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa. Lòng yêu nước chân chính khác với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn nhưng trong con mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam luôn luôn là biểu tượng của hòa bình, của khát vọng độc lập, tự do, của lòng nhân ái. Chúng ta luôn biết cách thể hiện lòng yêu nước phù hợp với truyền thống văn hóa và đạo lý Việt Nam. Khi cần phải chiến đấu thì chúng ta "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" như lời kêu gọi của Bác Hồ. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta kiên quyết bảo vệ nhưng không phải cứ đập phá, hô hét thật to mới là yêu nước, mới là đấu tranh. Những hành động quá khích đó rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, làm cho tình hình ngày càng phức tạp. Vì vậy, chính lúc này, mỗi người Việt Nam yêu nước phải rất bình tĩnh, tỉnh táo. Chúng ta cùng nhau giương cao ngọn cờ chính nghĩa, phát huy cao nhất giá trị văn hóa nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh văn hóa Việt Nam. Chúng ta đã chiến thắng tất cả các kẻ thù xâm lược bằng chính sức mạnh văn hóa đó và nhất định chiến thắng trong cuộc đấu tranh này.