Trang chủ: Nội dung sách về GIS

Giới thiệu về nội dung:

Sự phát triển của GIS và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên.

Ngày nay với những phát triển nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám, nó không còn dừng lại là công cụ quản lý tài nguyên mà đã phát triển theo hướng trí thức GIS. Có nghĩa là nó chứa đựng các kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý bền vững tài nguyên kết hợp với công nghệ thông tin để hình thành nên những sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

GIS ứng dụng rất rộng, đa ngành và có hiệu quả, do vậy xu hướng hiện nay là cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng này ở nhiều ngành quản lý, sản xuất để ứng dụng. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám là:

Giảm chi phí thời gian, lao động

Số liệu chính xác.

Dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động

Có thể áp dụng ở bất kỳ quy mô nào

Tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý.

Do vậy việc vận dụng GIS và viễn thám sẽ hỗ trợ rất lớn cho nhiều đối tượng như:

Nhà quản lý để quy hoạch và ra các chính sách.

Đối với nhà kỹ thuật, nghiên cứu: Phân tích các vấn đề có tính hệ thống cao.

Đối với người ứng dụng: Được cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên, được cung cấp các giải pháp để lựa chọn trong quản lý sử dụng tài nguyên.

Với lý do đó cuốn sách này được biên soạn để hỗ trợ cho người sử dụng về mặt kiến thức quản lý tài nguyên rừng và môi trường cũng như các kỹ năng để áp dụng công nghệ GIS và viễn thám, tập trung trong phân tích để đưa ra các giải pháp sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Tuy vậy, cuốn sách này không đi quá sâu vào lý thuyết của công nghệ viễn thám và GIS, mà được viết theo hướng mở ra các khả năng ứng dụng nó trong nhiều khía cạnh đa dạng của quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bắt đầu từ những khái niệm tổng quát, sử dụng ảnh vệ tinh, đến việc xây dựng các bản đồ chuyên đề, chuyên ngành, cho đến phân tích không gian để hình thành những giải pháp quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

Cuối cùng nhưng rất quan trọng trong ứng dụng GIS và viễm thám là làm thế nào xây dựng một dự án GIS, vì GIS ở cấp độ phân tích đòi hỏi người nghiên cứu phải có mục tiêu rõ ràng, trên cơ sở đó phải có kế hoạch có tính hệ thống cao để thu thập thông tin dữ liệu, phân tích vấn đề mong muốn và đưa ra khả năng áp dụng, do vậy tài liệu này cung cấp một tiến trình tư duy logic để hỗ trợ cho công việc này. Đây cũng chính là phần cốt lõi, cơ bản trong tiếp cận GIS.

Sửa lần cuối: Wednesday, 31 October 2012, 04:43 AM