You are not logged in. (Login)

Tin tức chung

Picture of lamgiang pham
Thông báo về việc gia hạn thu học phí học kỳ II năm học 2014-2015
by lamgiang pham - Thursday, 9 July 2015, 09:57 AM
 
tb

(Edited by Admin User - original submission Wednesday, 18 March 2015, 10:21 AM)

Picture of lamgiang pham
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp
by lamgiang pham - Thursday, 9 July 2015, 09:57 AM
 

tb

(Edited by Admin User - original submission Monday, 6 April 2015, 09:23 AM)

Picture of lamgiang pham
Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên
by lamgiang pham - Monday, 12 January 2015, 10:52 AM
 
bhyt

Course categories

Thông báo-công văn 
 Thông báo
CHUẨN ĐẦU RA VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH VẬT LÝ 

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Sư phạm Vật lý 
 Ngành sư phạm Vật lý

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Cử nhân Vật lý 
 Ngành cử nhân Vật lý
BỘ MÔN VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH 
 CÁC CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌNSummary
 Kiểm tra đánh giá trong giáo dụcThis course allows guest users to enterSummary
 Lịch sử VẬT LÝ
 LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÝ
 Phân tích chương trình Vật lý phổ thôngSummary
 Phương pháp và Công nghệ dạy họcSummary
BỘ MÔN VẬT LÝ LÝ THUYẾT 
 Cơ Lý Thuyết
 Vật Lý Linh Kiện Bán Dẫn Và Sensor
 Phương pháp tính
 Toán lý
 Vật lý bán dẫn
 Thiên văn vật lý
 Vật lý Nano
 Thiết bị và phương pháp phân tích quang phổ
 Dao động và sóng
 Kỹ thuật điện
 Điện động lực
 Vật lý Laser
 Cấu trúc phổ nguyên tử
 Tin học ứng dụng trong Vật lý 2Summary
 Thông tin cáp quangThis course allows guest users to enter
 Cơ học lượng tử 1Summary
 Cơ học lượng tử 2Summary
 Vật lý chất rắn 1Summary
 Vật lý chất rắn 2Summary
 Vật lý nguyên tử hạt nhânThis course requires an enrolment keySummary
 Vật lý thống kêSummary
BỘ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

KHỐI CHUYÊN LÝ 
 Điện từ
 Điện và từ họcSummary
 Nhiệt động học và Vật lý phân tửSummary
 Quang họcSummary
 Cơ họcSummary

KHỐI KHÔNG CHUYÊN LÝ 

Vật lý đại cương 1 
 Vật lý ĐC 1 - GV Nguyễn Quý TuấnThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Vật lý đại cương 2 
 Vật lý đại cương 2 - GV Nguyễn Quý TuấnSummary
 Vật lý đại cương 2Summary
CÂU LẠC BỘ VẬT LÝ 
 Trắc nghiệm Vật lýThis course allows guest users to enterSummary
 Giải thích hiện tượngSummary
 Các bài giảng seminaSummary
HỌC PHẦN CHUNG 
 Anh văn
 Tin học đại cươngSummary
KẾT QUẢ HỌC TẬP SV 

11SVL 
 Học kì 1-2012-2013
 Học kì 2-Năm học 2011-2012
 Học kì I năm học 2011-2012

11CVL 
 Học kì 1-2012-2013
 Học kì 2-Năm học 2011-2012
 Học kì I năm học 2011-2012

12S 
 Học kì 1-2012-2013

12CVL 
 Học kì 1-2012-2013

13SVL 
 Học kỳ II 2016-2017
 Học kỳ I 2016-2017
 Học kỳ II 2015-2016
 Học kỳ I 2015-2016
 Học kỳ II 2014-2015
 Học kỳ I 2014-2015
 Học kỳ II 2013-2014
 Học kỳ I 2013-2014

13CVL 

13CVL 
 Học kỳ II Năm học 2016-2017
 Học kỳ I Năm học 2016-2017
 Học kỳ II Năm học 2015-2016
 Học kỳ I Năm học 2015-2016
 Học kỳ II Năm học 2014-2015
 Học kỳ I Năm học 2014-2015
 Học kỳ II Năm học 2013-2014
 Học kỳ I Năm học 2013-2014
NCKH SINH VIÊN & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

NĂM 2010 
 Khóa luận tốt nghiệp 2010
 Nghiên cứu khoa học SV 2010Summary

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2014 
 KHÓA LUẬN 10SVL