• HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HỌC LIỆU


  -Bước 1: Truy cập vào website: http://www.ued.edu.vn/khoasinh-mt.


  -Bước 2: Đăng nhập hệ thống


  -Bước 3: Dùng trỏ chuột thao tác với menu để tìm đến nơi lưu trữ kiến thức cần tìm kiếm.

  Ví dụ: Tìm tài liệu học tập học phần “Thực hành Động vật không xương sống” sẽ thao tác 3 bước như sau: bước 1, Vào "Tư liệu học tập"; bước2, Vào "Các bài giảng thực hành hiện thực ảo"; bước 3, Kích vào "Thực hành Động vật không xương sống"


  -Bước 4: Đối với các mục như "Văn bản, Nghiên cứu khoa học" thao tác tương tự bước 3 để tải tài liệu


  -Bước 5: Kéo xuống cuối website để đăng xuất sau khi sử dụng nhằm đảm bảo an toàn.Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip LoginSkip Activities

Activities

Untitled Document