• HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HỌC LIỆU


  -Bước 1: Truy cập vào website: http://hoctap.ued.udn.vn/khoasinh-mt.


  -Bước 2: Đăng nhập hệ thống


  -Bước 3: Dùng trỏ chuột thao tác với menu để tìm đến nơi lưu trữ kiến thức cần tìm kiếm.

  Ví dụ: Tìm tài liệu học tập học phần “Thực hành Động vật không xương sống” sẽ thao tác 3 bước như sau: bước 1, Vào "Tư liệu học tập"; bước2, Vào "Các bài giảng thực hành hiện thực ảo"; bước 3, Kích vào "Thực hành Động vật không xương sống"


  -Bước 4: Đối với các mục như "Văn bản, Nghiên cứu khoa học" thao tác tương tự bước 3 để tải tài liệu


  -Bước 5: Kéo xuống cuối website để đăng xuất sau khi sử dụng nhằm đảm bảo an toàn.Bỏ qua Calendar

Calendar

Sun T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 Today Monday, 11 December 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Bỏ qua LoginBỏ qua Hoạt động
Untitled Document