Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
(CSGDTMN)


Mô tả học phần:Học phần mô tả khái quát về tâm lí học phát triển; các quan điểm trong tâm lí học về bản chất, nguồn gốc, điều kiện, động lực và các quy luật phát triển tâm lí; phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí. Các thành tựu phát triển tâm lí chủ yếu ở từng thời kì từ thai nhi đến tuổi trưởng thành.