GIÁO DỤC HỌC 1
(GDH 1 N)

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên sư phạm hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại và Việt Nam về những vấn đề chung của giáo dục học; hình thành cho họ những kĩ năng cơ bản trong việc phân tích các vấn đề giáo dục; bồi dưỡng kĩ năng tự học; thái độ nghề nghiệp cần thiết của người giáo viên. Dạy cho đối tượng sv sư phạm năm thứ 2 (học kỳ 1)