THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẦM NON
(TDND)

 

* Mục tiêu đào tạo chung:

 

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về Thể dục nhịp điệu, giúp sinh viên nắm những động tác cơ bản của Thể dục nhịp điệu và biết cách xây dựng bài Thể dục nhịp điệu cho trẻ lứa tuổi Mầm non một cách hệ thống, khoa học, phù hợp với lứa tuổi và thực tiễn giáo dục mầm non hiện nay.