PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN TIÊU HỌC
(PPDHT - TH)

 

 - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về DH toán ở tiểu học.

 

 - Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng các phương pháp dạy học toán vào các nội dung trong chương trình môn Toán ở Tiểu học.