Tổ Hệ thống thông tin


TT

Họ và Tên

Văn bằng, chuyên ngành

Ghi chú

01

Trần Quốc Chiến

PGS.TSKH ngành Toán-Tin

CN Khoa

02

Nguyễn Thanh Tuấn

ThS.Ngành Khoa học máy tính

CN Bộ môn, PCN Khoa.

NCS

03

Trần Uyên Trang

ThS.Ngành Khoa học máy tính

04

Phạm Dương Thu Hằng

ThS.Ngành Khoa học máy tính

05

Lê Thành Công

CN. Công nghệ Thông tin

06

Ngũ Phúc Huy

CN. Công nghệ Thông tin

07

Đinh Thị Đông Phương

ThS. Ngành Khoa học máy tính

NCS - Nhật Bản

08

Nguyễn Thị Ngọc Anh

ThS. Ngành Khoa học máy tính

NCS - Hàn Quốc

09

Nguyễn Phan Xuân Nguyên

ThS. Ngành Khoa học máy tính

NCS - Nhật Bản

10

Nguyễn Hoàng Hải

ThS. Ngành Khoa học máy tính

NCS – Tây Ban Nha

11

Trần Văn Hưng

CN. SP Tin học

Trợ giảng

12

Hồ Ngọc Tú

CN. SP Tin học

Trợ giảng

Tổ Mạng máy tính và Phương pháp giảng dạy Tin

TT

Họ và Tên

Văn bằng, chuyên ngành

Ghi chú

01

Lê văn Sơn

PGS.TS Ngành Khoa học máy tính

02

Lê Thị Bích Hồng

ThS. Ngành Khoa học máy tính

PCN Khoa

03

Đoàn Duy Bình

ThS. Ngành Khoa học máy tính

CN Bộ môn

NCS

04

Ngô Đình Thưởng

ThS. QLGD, CN. CNTT

05

Lê Viết Chung

ThS. PPGD Toán, CN.CNTT

06

Lê Văn Mỹ

ThS. Ngành Khoa học máy tính

07

Lê Doãn Cang

CN. Công nghệ Thông tin

08

Trần Duy Bửu

CN. Công nghệ Thông tin

09

Nguyễn Đổ Công Pháp

CN. Công nghệ Thông tin

Trợ giảng


Nhóm phương pháp giảng dạy Tin gồm các thành viên:
Giảng viên Lê Viết Chung, Đoàn Duy Bình, Ngô Đình Thưởng,
do GV. Lê Viết Chung làm nhóm trưởng.

Sửa lần cuối: Monday, 5 November 2012, 08:53 AM