Picture of Khoa Ng? V?n
?�m h?i V?n h�a ngh? thu?t
by Khoa Ng? V?n - Thursday, 1 December 2011, 12:35 PM
 

V�ng 1: 03/12/2011 (th? b?y) t?i H?i tr??ng A5

S�ng: Ch?y th? ch??ng tr�nh (b?t ??u l�c 7h30)

Chi?u: ?�m h?i v�ng 1 (b?t ??u l�c 14h00)

V�ng 2: 04/12/2011 (ch? nh?t) t?i H?i tr??ng A5

T?i: ?�m h?i v�ng 2 (b?t ??u l�c 19h00)