Picture of Khoa Ng? V?n
H?i th?o v? t�c ph?m �Minh s?� c?a nh� v?n Th�i B� L?i
by Khoa Ng? V?n - Friday, 24 September 2010, 09:42 AM
 

Th?i gian: 8h ng�y
25/09/2010
??a ?i?m:
Ph�ng H?i th?o nh� A5
Th�nh ph?n: H?i VHNT TP. ?� N?ng v� CBGD, SV khoa Ng? v?n