Printer-friendly version

  • Phần này chỉ tra cứu theo bảng điểm khi các bạn thi hết học kỳ, không tra theo tên sinh viên.
  • Để tra cứu theo lớp, các bạn vào tab Duyệt theo DANH MỤC, tại menu xổ xuống " Tất cả các loại"chọn lớp cần tra.
  • Hoặc các bạn có thể tra theo tên học phần, tra theo tên giảng viên, tra theo tên lớp, tra theo học kỳ...
Bạn nhập từ cần tra tại ô Search và click Search để tìm kiếm.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Next)
  ALL

A

Anh_van3.pdf
:
HKII (2010-2011)

C

Cac_di_dan_van_hoa_noi_tieng_tren_the_gioi_07CVHH.pdf
:
ĐIểm thi HKII- năm học 2009-2010
08CBC.CLHBC1.pdf
:

Điểm thi HKI năm học 2010-2011

08CVHH.cac_vung_vhoa.pdf
:

Điểm thi hkI năm học 2010-2011

chu_Nom_07CVH1.pdf
:
ĐIểm thi HKII- năm học 2009-2010
chu_Nom._09CVH1.doc
:
HK II (2010-2011)
co_so_khao_co_hoc_-10cvhh.pdf
:
HK II (2010-2011)
co_so_ly_luan_bc_08CBC.pdf
:
ĐIểm thi HKII- năm học 2009-2010
10CVH1.CSVHVN.pdf
:

Điểm thi HKI năm học 2010-2011

10CVH3.CSVHVN.pdf
:
Bảng điểm 10CVH3

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Next)
  ALL